40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Uchwały Rady Osiedla
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Zmiany w numeracji i rozkładzie jazdy autobusów od 1 stycznia 2017 roku
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Co słychać na naszym Osiedlu...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Można pobrać, poczytać...
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Realizując Uchwałę Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice Nr II/5/VII/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku, na posiedzeniu organizacyjnym w dniu 18 maja 2015 roku, Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Przemysław Polcyn - Przewodniczący Komisji, Robert Błoszyk - Wiceprzewodniczący Komisji, Magdalena Ratajczak - Członek Komisji, Radosław Sekulski - Członek Komisji.

Protokół Nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 18.05.2015r.

Informacja do Rady Osiedla o ukonstytuowaniu komisji z dnia 02.06.2015r.

Przedmiot działania: Komisja Rewizyjna, na wniosek Rady Osiedla określający przedmiot i czas kontroli, przeprowadza kontrole problemowe, kontrole doraźne, kontrole sprawdzające polegające na:

  • porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem wymaganym, wynikającym z określonych przepisów prawa powszechnie obowiazującego i regulacji wewnetrznych Rady Osiedla,
  • kontroli przestrzegania przepisów ogólnych i regulacji wewnętrznych,
  • badaniu prawidłowości wykonywania zadań powierzonych Zarządowi Osiedla, Komisjom Problemowym,
  • zapobieganiu i wykrywaniu błędów, nadużyć oraz wszelkich przejawów nieprawidłowości.

Zakres działalności Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla nie zastępuje, nie wyklucza, nie zawiesza zakresu i formy kontroli oraz nadzoru organów miasta nad organami Osiedla zgodnie z Działem VII Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, Statutem Miasta Poznania oraz Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).