12,0,0,100,0
600,600,60,1,1000,1000,25,1000
90,300,0,50,12,25,50,0,70,12,0,50,1,1,0,1000
* * * Szanowni Mieszkańcy informujemy o otwarciu na naszym Osiedlu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkt mieści się w siedzibie Rady Osiedla i czynny jest w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 13:00 - 17:00, wtorek i czwartek w godzinach: 9:00 - 13:00. * * *
40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Zmiany w numeracji i rozkładzie jazdy autobusów od 1 stycznia 2017 roku
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Rada

Informujemy, że w dniu 6 listopada 2017 roku (poniedziałek) planowana jest LV sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w pomieszczeniach Rady Osiedla mieszczących się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Rozpoczęcie sesji o godzinie 19:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w siedzibie Rady Osiedla (z wyjątkiem dni świątecznych).

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
 2. Oświadczenia.
 3. Komunikaty.
 4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla
 5. Informacje Zespołu Redakcyjnego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice".
 6. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie Osiedlu nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie obręb Krzyżowniki, arkusz 12, działka nr 108/27 przy ulicy Braniewskiej w Poznaniu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o zmiany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmiany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2018-2027 budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Uzupełnienie porządku obrad:

 8a. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie rekreacyjnego zalesienia terenów dawnej szkółki leśnej na Krzyżownikach.