40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 7 kwietnia 2018 roku zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych kursujących na Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Dyżury radnych osiedlowych od marca 2021 roku prowadzone są w trybie na miejscu i zdalnym. Więcej tutaj.

Rada

Informujemy, że w dniu 2 lipca 2018 roku (poniedziałek) planowana jest LXX sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w pomieszczeniach Rady Osiedla mieszczących się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Rozpoczęcie sesji o godzinie 19:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w siedzibie Rady Osiedla (z wyjątkiem dni świątecznych).

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
 2. Oświadczenia.
 3. Komunikaty.
 4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
 5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków 2018r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania środków powierzonych do planu remontów na rok 2019 - Wydział Oświaty.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania do Rady Miasta Poznania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania, wyrażonej w Zarządzeniu Nr 413/2018/P z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXVI/298/VII/2018 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Komisji Planowania i Rozwoju oraz zmiany określenia przedmiotu i zakresu działania oraz uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku i Bezpieczeństwa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2019 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do PMP w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Braniewskiej 23.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2019 r.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

 Przed realizacją punktu 12-go nastąpi około 10 minutowa przerwa.