40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

21 kwietnia kończy się obecna kadencja radnych Osiedla.

Architektow widok

Szanowni Mieszkańcy,

szczególnie części południowej, kwartału ulic pomiędzy ulicami Pniewską, Starogardzką, Wejherowską, Pelplińską.
Budowa ulic to nie tylko, jak się wydaje, wykonanie jezdni i chodnika, to przede wszystkim kompleksowe podejście do budowy całej infrastruktury drogowej, czyli wspólna, jednorodna koncepcja budowy wszystkich tych ulic.
Koncepcja ta była konsultowana z mieszkańcami, którzy wnieśli uwagi i opinie. To też jeden z najtrudniejszych elementów – opracowanie sposobu odwodnienia chodników i ulic – kolejnego elementu, zgodnego ze wcześniejszą koncepcją który został opracowany jako dokumentacja dwuwariantowa odwodnienia wszystkich ulic, również w oparciu o zlecone i wykonane na ten cel badania geotechniczne. Projektowane warianty odwodnienia również były konsultowane z Państwem i wraz z uwagami przekazane projektantom.
Obecnie rozpoczynamy proces inwestycyjny, czyli w kolejności projekt budowlany wraz z kosztorysem, a następnie wykonanie. Jako pierwszą, ze względu na charakter zbiorczy, planujemy wykonanie ulicy Architektów na całej jej długości wraz z wykonaniem końcowych skrzyżowań z ulicami Starogardzką i Pniewską. Wykonanie tej ulicy umożliwi w kolejnych etapach przebudowy pozostałych ulic do niej dochodzących. Obecnie projektowana ulica Architektów, w oparciu o zgłoszone przez mieszkańców uwagi i opinie może zostać wykonana, w ocenie biura projektowego, w dwóch wariantach (których rysunki projektów koncepcyjnych załączamy).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na środowe dyżury radnych osiedlowych, na których można zapoznać się z dokumentacją tych dwóch proponowanych rozwiązań.
Czekamy na Państwa w każdą środę od godziny 18.00 do 19.00 w tymczasowej (ze względu na remont Filii Biblioteki Publicznej) siedzibie Rady Osiedla w Centrum Kultury SCHRON przy ulicy Słupskiej 62, I piętro.
Uwagi i opinie od Państwa zbieramy do dnia 23 października (środa) włącznie.
Prosimy o poinformowanie sąsiadów, każdy głos w dyskusji jest ważny.
Po tym terminie na najbliższej sesji Rady Osiedla w dniu 4 listopada podejmiemy uchwałę w sprawie zaopiniowania i wskazania docelowego wariantu projektu ulicy Architektów w oparciu o zgłoszone uwagi.

 

Architekto W1L   Architekto W1P   x    Architekto W2L   Architekto W2P