40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Architektow widok

Szanowni Mieszkańcy,

publikujemy projekt budowlany branży drogowej ulicy Architektów.
Budowa ulic to nie tylko, jak się wydaje, wykonanie jezdni i chodnika, to przede wszystkim kompleksowe podejście do budowy całej infrastruktury drogowej, czyli wspólna, jednorodna koncepcja budowy wszystkich ulic z danego obszaru.
Rada Osiedla od początku poprzedniej kadencji (kwietnia 2015 roku), uważając jako priorytetowe, podjęła działania w zakresie realizacji inwestycji drogowych na całym Osiedlu, również w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską. Pierwszym etapem było przeznaczenie środków finansowych na stworzenie koncepcji projektowej tych ulic. W dniu 12 lutego 2016 roku Rada Osiedla otrzymała opracowaną „Koncepcję projektową dla budowy ulic, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego dla terenu Smochowice Południe w Poznaniu” i rozpoczął się proces konsultacji, który zakończył się w marcu 2016 roku, a wszystkie zgłoszone uwagi mieszkańców zostały przekazane projektantom ( szczegóły tutaj ).
Kolejnym etapem było zlecenie wykonania koncepcji odprowadzenia wód opadowych, jako dokumentu niezbędnego, przed zleceniem projektu ulic. Koncepcja odprowadzania wód opadowych została opracowana po wcześniejszym konsultowaniu z mieszkańcami w marcu 2017 roku i zawierała wszystkie zgłoszone do jej projektu uwagi. Koncepcja zawiera dwie opcje odprowadzenia wód w oparciu o przeprowadzone na te cele jeszcze w 2016 roku zlecone badania geotechniczne na terenie południowej części Smochowic. ( szczegóły tutaj )
Rok 2018 to rok przygotowań do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych, czyli w kolejności projekt budowlany wraz z kosztorysem, a następnie wykonanie.
Jako pierwszą, ze względu na charakter zbiorczy, zaplanowaliśmy wykonanie ulicy Architektów na całej jej długości wraz z wykonaniem końcowych skrzyżowań z ulicami Starogardzką i Pniewską. Wykonanie tej ulicy umożliwi w kolejnych etapach przebudowy pozostałych ulic do niej dochodzących.
W trakcie projektowania ulica Architektów, w oparciu o zgłoszone przez mieszkańców uwagi i opinie mogła być wykonana, w ocenie biura projektowego, w dwóch wariantach. Warianty te zostały w październiku 2019 roku poddane konsultacjom. W ich wyniku mieszkańcy wybrali Wariant I jako opcję gdzie rozwiązania drogowe bardziej ograniczają możliwość poruszania się z nadmierną prędkością oraz wariant z największą ilością miejsc parkingowych i ten wariant, wraz z dodatkową uwagą zgłoszoną przez mieszkańca stał się podstawą do wykonania projektu budowlanego.

Przygotowany projekt zawierający uwagi mieszkańców wymagał powtórnego zaopiniowania przez Zarząd Dróg Miejskich jako zarządzającego drogami oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu pod względem Stałej Organizacji Ruchu. Opinie tych jednostek publikujemy ze względu na korekty projektu związane z przedstawionymi przez te jednostki uwagami.

Pismo ZDM z 29.01.2020 r.

Pismo MIR z 4.02.2020 r.

Pismo MIR z 31.03.2020 r.

Projekt budowlany - branża drogowa