40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 7 kwietnia 2018 roku zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych kursujących na Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Dyżury radnych osiedlowych od marca 2021 roku prowadzone są w trybie na miejscu i zdalnym. Więcej tutaj.

Rada

Informujemy, że w dniu 3 września 2018 roku (poniedziałek) planowana jest LXXIII sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w pomieszczeniach Rady Osiedla mieszczących się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Rozpoczęcie sesji o godzinie 19:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w siedzibie Rady Osiedla (z wyjątkiem dni świątecznych).

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
 2. Oświadczenia.
 3. Komunikaty.
 4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
 5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia uwag do Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku
  Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu
  Obywatelskiego 2019.
 11. Dyskusja w sprawie podziału i sprzedaży działki pomiędzy ulicami Meliorantów i Pniewska.
 12. Dyskusja w sprawie zadania pn. Budowa ulicy Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska,
  Łagowska).
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

 Po punkcie 10 nastąpi 10 minutowa przerwa.

Uzupełnienie planowanego porządku obrad:

10a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji ZZM w sprawie użytkowania placu zabaw przy ul. Myśliborskiej.