40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

RSO wybory2019Szanowni Mieszkańcy,

informujemy o pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice - II kadencji,
które odbędzie się 21.10.2019 r. (poniedziałek) o godz.17.00
w Centrum Kultury SCHRON przy ulicy Słupskiej 62, I piętro

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie procedury wyborczej składu osobowego Rady Seniorów Osiedla oraz odczytanie uchwały Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
3. Wybory Przewodniczącego Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
4. Zakończenie posiedzenia.

 


RSO wybory2019Szanowni Mieszkańcy,

publikujemy listę kandydatów na członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, spośród których, na spotkaniu Przewodniczącego Zarządu z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz środowiska osób starszych, a także klubami seniora i uniwersytetami trzeciego wieku, wybranych zostanie sześciu członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Spotkanie, na którym zostanie wybranych sześciu z dwunastu członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, mieszczącej się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej), w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 18.00.

Treść ogłoszenia Przewodniczącego Zarządu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

 

 


RSO wybory2019Szanowni Mieszkańcy,

nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice prowadzony jest do dnia 14 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice należy dokonać na Karcie Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice” do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, pokój 108A - zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Wydziału, tj. od 7.30 do 15.30 lub dostarczenie do siedziby Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, ul. Muszkowska 1a - zgłoszenia przyjmowane są w każdą środę od godziny 18.00 do 19.00.
Spotkanie, na którym zostanie wybranych sześciu z dwunastu członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, mieszczącej się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej), w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 18.00. Szczegóły w poniższym ogłoszeniu.

 


Treść ogłoszenia Przewodniczącego Zarządu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Załącznik do ogłoszenia (KARTA ZGŁOSZENIOWA).

Załacznik z oświadczeniami do Karty Zgłoszenia.