40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 7 kwietnia 2018 roku zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych kursujących na Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Dyżury radnych osiedlowych od 20 maja 2020 roku prowadzone są w trybie zdalnym. Więcej tutaj.

poznan 446x446

Szanowni mieszkańcy,
z ubiegłorocznego konkursu grantowego będzie już niedługo realizowana budowa placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami: Myśliborską, Maszewską, Lubowską o czym informowaliśmy wcześniej. W czerwcu Rada Osiedla wystąpiła do mieszkańców o zgłaszanie pomysłów, które można by zrealizować na terenie osiedla w trybie wniosku do konkursu grantowego dedykowanego wszystkim osiedlom w Poznaniu. W tym roku wystąpiliśmy z wnioskiem konkursowym pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ulicy Łagowskiej do ulicy Kościerzyńskiej". Rada Osiedla uchwałą nr XXV/148/VII/2016 z dnia 21.07.2016 (dostępna tutaj) przeznaczyła na to zadanie, jako wkład własny, kwotę 59.334,00 złotych.
Miło jest nam poinformować Was, że Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta - osiedli, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny wniosków, oceniła w skali punktowej, nasz wniosek na 37 punktów. Wniosek został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Poznania i jego realizacja, która nastąpi w 2017 roku, zostanie dofinansowana kwotą około 59.844,00 złotych.
Informacja Komisji Konkursowej dostępna tutaj.
Realizacja tego zadania umożliwi dzieciom uczęszczającym do naszej szkoły z tej części zachodniej naszego osiedla alternatywną drogę z pominięciem ulicy Sianowskiej, przejście lub przejazd przez ciek Krzyżanka "suchą stopą", tym samym przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa.