40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 7 kwietnia 2018 roku zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych kursujących na Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Dyżury radnych osiedlowych od 20 maja 2020 roku prowadzone są w trybie zdalnym. Więcej tutaj.

Ogólnodostępny dla mieszkańców Park Leśny czy Pole Golfowe ?

golf

Wczorajsze (15 luty 2017) posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej RMP.
Punkt 7 „Przyjęcie stanowiska w sprawie kierunków działania Prezydenta w zakresie realizacji pola golfowego w Poznaniu.”
Proponowana treść Stanowiska to dość duży wachlarz…
…od zmiany planu zagospodarowania dla uatrakcyjnienia inwestycji dla podmiotów prywatnych o zwiększenie zabudowy kubaturowe (mamy nadzieję, że nie w kierunku możliwości budowy rezydencjalnego osiedla 80 domków na 5 ha, co przedstawiane było na wcześniejszych posiedzeniach w założeniach do wielowariantowej analizy finansowej)
…poprzez wybudowanie pola golfowego ze środków budżetu miasta lub miejskich spółek (tu kłania się pytanie o priorytety w wydatkowaniu środków z kieszeni podatnika, co jest ważniejsze dla mieszkańców… drogi, komunikacja, czy może właśnie pole golfowe)
… do odstąpienia od lokalizacji w Krzyżownikach, gdzie od wielu już lat, pomimo działań promocyjnych, też na wystawach zagranicznych, nie ma chętnych do zainwestowania w budowę pola golfowego i przekształcenie tego terenu, już zalesionego, w ogólnodostępny dla mieszkańców Poznania park leśny.
Radni Michał Boruczkowski, Joanna Frankiewicz, Grzegorz Ganowicz, Zbyszko Górny, Katarzyna Kretkowska, Wojciech Kręglewski, Łukasz Mikuła, Halina Owsianna, Andrzej Rataj po bardzo żywej dyskusji ustalili, że decyzję podejmą na kolejnym posiedzeniu, po uzyskaniu informacji od Zastępcy Prezydenta Macieja Wudarskiego o alternatywnej lokalizacji - miejmy nadzieję, że nie tak jak w przypadku Krzyżownik związanej z wycinką terenów zalesionych, której pomysł (wycinki w Krzyżownikach) Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich, na wcześniejszych posiedzeniach komisji,określił w dwóch prostych zdaniach, cyt, "Przez kilka lat obszar wysokiej roślinności na tym terenie powiększył się z 9 do 16 hektarów. Wykarczowanie tego będzie niepowetowaną i nieprzemyślaną stratą."