40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Dyżury radnych osiedlowych od 27 października 2021 roku wracają do pierwotnej formuły. Więcej tutaj.

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2016 roku (wtorek) planowana jest XXIV sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w pomieszczeniach Rady Osiedla mieszczących się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Rozpoczęcie sesji o godzinie 18:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w siedzibie Rady Osiedla (z wyjątkiem dni świątecznych).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad
 2. Oświadczenia.
 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ul. Santockiej.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Chodzieskiej.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie Jeziora Kierskiego w trybie przetargu nieograniczonego.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania „w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta” o treści przedstawionej w piśmie Dyrektora WWJPM z dnia 6 czerwca 2016 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2017 rok
 8. Projekt uchwały w sprawie wdrożenia organizacji ruchu na ul. Człuchowskiej zgodnie z projektem strefy ruchu uspokojonego na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie wstępnej analizy poprawy bezpieczeństwa na wiadukcie ulica Santocka.
 10. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Miasta o wprowadzenie zmiany w Statucie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
 11. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Poznania o bieżące informowanie Osiedla o aktualnej sytuacji terenowo-prawnej dotyczącej działki obręb 22, arkusz: 12, działka: 108/29 na której mieści się obiekt sportowo-rekreacyjny.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla.
 13. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r.
 14. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla
 15. Informacje Zespołu Redakcyjnego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice".
 16. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 rady osiedla.
 17. Komunikaty, wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie sesji.