40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Zmiana numeru kontaktowego do Rady Osiedla w trakcie dyzurów radnych osiedlowych.
Więcej tutaj.

Rada

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2018 roku (poniedziałek) planowana jest LXVIII sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w pomieszczeniach Rady Osiedla mieszczących się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Rozpoczęcie sesji o godzinie 19:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w siedzibie Rady Osiedla (z wyjątkiem dni świątecznych).

 

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
 2. Oświadczenia.
 3. Komunikaty.
 4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
 5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla.
 7. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie poparcia wniosku Rady Osiedla Kiekrz do Prezydenta Miasta Poznania.
 8. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie poparcia petycji mieszkańców do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zachowania terenów rekreacyjnych na Umultowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały RMP w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały RMP w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Komisji Rewizyjnej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do ZDM w sprawie rekomendowanego rozwiązania w celu ograniczenia potoków ruchu samochodowego na ulicach Beskidzkiej i Biskupińskiej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nawiązania współpracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie sesji.