12,0,0,100,0
600,600,60,1,1000,1000,25,1000
90,300,0,50,12,25,50,0,70,12,0,50,1,1,0,1000
* * * Szanowni Mieszkańcy informujemy o otwarciu na naszym Osiedlu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkt mieści się w siedzibie Rady Osiedla i czynny jest w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 13:00 - 17:00, wtorek i czwartek w godzinach: 9:00 - 13:00. * * *
40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 7 kwietnia 2018 roku zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych kursujących na Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Szanowni Mieszkańcy,
w maju poprosiliśmy Państwa o pomoc w zakresie przekazywania informacji o ulicach i chodnikach wymagających pilnego remontu.
Stworzyliśmy pewien harmonogram prac do wykonania w roku 2015, w oparciu o zgłaszane przez Państwa potrzeby, jednak o kolejności ostatecznie decyduje ZDM.
Oto, co zostało już zrobione lub trwa:

 • ul. Białogardzka - naprawa jezdni na odcinku od ul. Chodzieskiej do ul. Olsztyńskiej,
 • ul. Maszewska - remont jezdni na odcinku od ul. Lubowskiej do ul. Polanowskiej,
 • ul. Lubowska - remont chodnika na odcinku od ul. Maszewskiej do ul.Czaplineckiej,
 • ul. Dąbrowskiego - zmiana ustawienia betonowych barier na wiadukcie, remont chodnika na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Czarnkowskiej,
 • zlecono naprawę uszkodzonych nawierzchni jezdni i chodników (część wykonano) na ulicach Santockiej, Karlińskiej, Muszkowskiej, Sułowskiej, Czarnkowskiej, Sianowskiej, Myśliborskiej,
 • ul. Kołobrzeska - wymiana wodociągu oraz remont chodnika (lewa strona) na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Sianowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy
w związku z remontem pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej przy ul. Muszkowskiej 1a informujemy, że od dnia 01 listopada 2015 roku czasowo Rada Osiedla zmienia swoją siedzibę.
Na okres remontu pomieszczeń biblioteki sesje Rady Osiedla i dyżury radnych oraz członków Zarządu Osiedla odbywać się będą w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 na ul. LEŚNOWOLSKIEJ 35 w Poznaniu.
Przypominamy, dyżur radnych w każdą środę od godziny 18:00 do 19:00
Ze względu na Święto Niepodległości, które wypada w środę następny dyżur odbędzie się 18 listopada.
Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem 786 208 910.
Jednocześni jeszcze raz przepraszamy wszystkich mieszkańców za niekomfortowe warunki (niezależne od nas), w jakich jesteśmy zmuszeni rozmawiać z Państwem. Prowadzimy rozmowy w celu tymczasowego pozyskania pomieszczeń dla pełnienia dyżurów radnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice informuje, że zgłosiła chęć spotkania z Prezydentem Maciejem Wudarskim w celu omówienia kwestii istotnych dla naszego Osiedla, a które dotyczą terenów rekreacyjnych:

 • realizacji przez Miasto Poznań inwestycji polegającej na budowie "Kompleksu rekreacyjnego ze strefami dla seniora i juniora, w tym budowie pumptracka - rowerowego placu zabaw",
 • zagospodarowania terenu przy ul. Przytocznej, obecnie dzierżawionego przez Akademię Kreatywnego Futbolu (AKF)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
Maciej Bedyński
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
Przemysław Polcyn
Koordynator Projektu : Budowa Kompleksu Rekreacyjnego
Dorota Matkowska

 

 

Szanowni Mieszkańcy,
w "naszej" Filii Biblioteki Publicznej przy ulicy Muszkowskiej 1a w każdy piątek od godziny 16:00 zapraszamy na SCRABBLE.
Gra w Scrabble została wynaleziona w 1931 roku.
Gra jest przeznaczona dla 2, 3 lub 4 osób. Polega na losowaniu płytek z literami i kolejnym układaniu z nich słów na planszy o wymiarach 15x15 pól. Słowa układane są w sposób przypominający krzyżówkę. Pierwsze słowo powinno przechodzić przez pole H8 (środek planszy). Każdy kolejny wyraz musi wykorzystywać co najmniej jedną literę znajdującą się już na planszy, zatem nowo układane wyrazy bądź krzyżują się z już istniejącymi, bądź przedłużają je o kolejne litery. Gracz, który nie może lub nie chce (ze względów taktycznych) ułożyć z posiadanych liter poprawnego słowa, albo pasuje, albo wymienia litery. Ułożone słowa są punktowane, przy czym grę wygrywa ten, kto łącznie (we wszystkich wykonanych ruchach) zdobędzie większą liczbę punktów niż każdy z przeciwników.

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z remontem pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej przy ul. Muszkowskiej 1a informujemy, że od dnia 01 listopada 2015 roku czasowo Rada Osiedla zmienia swoją siedzibę.

Na okres remontu pomieszczeń biblioteki sesje Rady Osiedla i dyżury radnych oraz członków Zarządu Osiedla odbywać się będą w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 na ul. LEŚNOWOLSKIEJ 35 w Poznaniu.

Przypominamy, dyżur radnych w każdą środę od godziny 18:00 do 19:00

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem 786 208 910.

 

Szanowni Mieszkańcy,
poniżej zamieszczamy lokalizacje nowych koszy na śmieci, które zostały przyjęte do realizacji przez ZDM. Realizacja ustawienia koszy będzie prowadzona sukcesywnie i zakończy się w pierwszym kwartale 2016r.
Stan wykonania na dzień 30-10-2015.

 Kosze2015

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców ulic Sianowskiej i Człuchowskiej o znacznym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości przez przejeżdzające tymi ulicami pojazdy informujemy, że staraniem Rady Osiedla, w porozumieniu z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską Miasta Poznania, na okres do 31 grudnia 2015 roku, na wspomnianych ulicach będą przeprowadzane kontrole prędkości.

Prosimy o dostosowanie się do istniejącego oznakowania ograniczeń prędkości.

 

Zapraszamy mieszkańców na konferencję "Świadomy Senior", która odbędzie się 17 listopada 2015 roku w Collegium Da Vinci na ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu.
Wstęp wolny po wczesniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 61 841 56 29.
Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już w niedziele 25 października 2015 roku od godziny 7:00 do 21:00 głosujemy w wyborach parlamentranych wybierając posłów i senatorów.

Przypominamy, że nasz głos będzie ważny jeżeli zaznaczymy:

 • tylko jednego kandydata na posła z otrzymanej od komisji broszurki (książeczki) w kolorze białym,
 • tylko jednego kandydata na senatora z otrzymanej od komisji karty w kolorze żółtym.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu.

W której komisji będę głosować.

Przykład karty do głosowania na kandydatów do Sejmu.

Przykład karty do głosowania na kandydatów do Senatu.

 

 

 

 

 

Głównym przedmiotem projektu jest stworzenie kompleksu rekreacyjnego pomiędzy ul. Brodnicką, Maszewską, Myśliborską, w tym budowa stref dla juniora i seniora oraz budowa pumptracku – rowerowego placu zabaw.
Projekt zakłada:

 • budowę pumptracku – rowerowego placu zabaw, z wydzielonymi częściami dla młodzieży i dla mniejszych dzieci,
 • prace ziemne, przygotowywanie podłoża w strefie juniora i seniora,
 • zakup i montaż urządzeń w strefie juniora,
 • zakup i montaż urządzeń outdoor fitness, stołu rekreacyjnego, stołu do tenisa,
 • zakup i montaż koszy na śmieci,
 • zakup i montaż ławek,
 • zakup i montaż stojaka na rowery

Celem tego zadania jest przede wszystkim stworzenie miejsca, które byłoby centrum rekreacji i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców osiedla; miejscem integrującym dzieci, młodzież, ich rodziców i dziadków. Zaprojektowane miejsce wypoczynku i rekreacji ma posłużyć - jak bywało to dawniej - w celach integracyjnych, organizacji festynów, imprez osiedlowych lub rowerowych.
Ponadto chcemy stworzyć dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju ruchowego i społecznego, a tym samym zagospodarowania czasu wolnego.
Projekt pumptracku – toru rowerowego jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie wśród młodzieży pumptrackiem i skateboardingiem – dziedzinami sportu, które zwykle uprawiane są na chodnikach i ulicach. Celem tego projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży – coraz liczniejszej grupie miłośników tych dyscyplin – możliwości rozwijania swych umiejętności na bezpiecznych, profesjonalnych placach do tego przeznaczonych.
W czerwcu br. podobny tor rowerowy w systemie modułowym został ustawiony na kilka tygodni na terenie Obiektu Sportowego na naszym osiedlu – przy ul. Braniewskiej. Była to próba i sposób na zbadanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży tego typu aktywnością. Wzbudził tak ogromne zainteresowanie, że w efekcie tor był oblegany do późnych godzin wieczornych.

 

Informacja o wygraniu konkursu grantowego.

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 24 października 2015r. (sobota) o godzinie 18:00, w kościele parafialnym pw. Imienia Maryi w Krzyżownikach-Smochowicach, odbędzie się msza święta w intencji za zmarłego Alojzego Szelejewskiego (od Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice).

 

Uprzejmie informujemy o możliwości bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami policji z obszaru naszego osiedla.
Spotkania z funkcjonariuszami policji, St.sierż. Szymonem Kubackim i St.post. Rafałem Rzemienieckim odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00, w siedzibie Rady Osiedla na ul. Muszkowskiej 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Serdecznie zapraszamy!

 

Uprzejmie informujemy o zmianie miejsca spotkania z radnym Sejmiku Wielkopolskiego p. doktorem Bartłomiejem Wróblewskim w dniu 19.10.2015r. (poniedziałek) o godz. 18:00.
Spotkanie odbędzie się w Krzyżownikach-Smochowicach, w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 na ul. LEŚNOWOLSKIEJ 35 w Poznaniu. Data i godzina rozpoczęcia spotkania bez zmian 19.10.2015r. (najbliższy poniedziałek) o godz. 18:00. Dzięki temu mieszkańcy naszego osiedla, będą mieli bliżej na spotkanie.
Pan dr Wróblewski chce poznać m. in. problemy mieszkańców Krzyżownik – Smochowic oraz ich pomysły na zmiany w Polsce. Przedstawi też swoje rozwiązania dla Krzyżownik – Smochowic.

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Krzyżownik – Smochowic na spotkanie z radnym Sejmiku Wielkopolskiego panem dr Bartłomiejem Wróblewskim w dniu 19.10.2015r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Auli Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Hezjoda 15 w Poznaniu (Strzeszyn Grecki). Pan dr Wróblewski chce poznać m. in. problemy mieszkańców Krzyżownik – Smochowic oraz ich pomysły na zmiany w Polsce. Przedstawi też swoje rozwiązania dla Krzyżownik – Smochowic.

Zarząd Dróg Miejskich dostarczy nieodpłatnie worki na liście, które opadają z drzew rosnących przy pasach drogowych i przypomina, że właściciele posesji przylegających do chodników zobowiązani są do uprzątnięcia liści opadłych z miejskich drzew.
Mieszkańców sprzątających chodniki położone przy swoich nieruchomościach Zarząd Dróg Miejskich prosi o składanie zamówień na dostarczenie pustych worków na liście, z podaniem nazwy ulicy oraz numeru posesji, gdzie ma nastąpić ich dostawa.
Zgłoszenia mozna dokonać:

 • telefonicznie: 61 64 77 274 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00)
 • pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście: w siedzibie ZDM, ul. Wilczak 16, pokój 105 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00)

Odbiór worków będzie odbywać się cyklicznie na podstawie uprzednich zgłoszeń i zgodnie z harmonogramem uwzględniającym podział terytorialny miasta.

 

DRODZY MIESZKAŃCY,
już 26 września, godz. 9.00, jak co roku jesienią, Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta zaprasza na akcję proekologiczną:

"Sprzątanie Świata - Poznań 2015"

Zachęcamy do włączenia się w posprzątanie swojej najbliższej okolicy.
Ustaliliśmy 4 miejsca spotkań, które będą także punktami odbioru śmieci.
Start o godz. 9.00:
1. siedziba Rady Osiedla, ul. Muszkowska 1a (obok przychodni)
2. ul. Wejherowska, za hotelem "Ramka"
3. ul. Braniewska - przy obiekcie sportowym
4. skrzyżowanie ul. Człuchowskiej z Chodzieską
Na miejscach spotkań otrzymają Państwo worki, rękawice, wodę mineralną.
Zachęcamy do uczestnictwa w akcji także rodziny z dziećmi.
Jednocześnie przypominamy, że nie sprzątamy prywatnych śmieci, ale porządkujemy
NASZĄ WSPÓLNĄ OKOLICĘ I SKWERKI.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

I ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

MPZP DLA TERENU „W REJONIE ULIC KOŚCIERZYŃSKIEJ I SIANOWSKIEJ”

Szanowni Mieszkańcy,
zapraszamy na spotkanie konsultacyjne (I etap) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego projektu "Dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej" w Poznaniu.

Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 8455 064, kontakt: Magdalena Drabent, tel. 61 8455 066.

Konsultacje odbędą się w poniedziałek 28 września 2015 roku o godzinie 17:00

w Zespole Szkół Nr 1, ul. Leśnowolska 35 w Poznaniu.

 

Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu i Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice zapraszają w sobotę 19 września 2015 roku na IV Rajd Rowerowy pod nazwą “Dbamy o Nasze Osiedla”.

Start imprezy o godzinie 11:00, miejsce zbiórki teren przed Szkołą Podstawową nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań. Meta rajdu będzie znajdowała się na terenie Stajni-Kalińscy Fino-Poznań w Kiekrzu i będzie otwarta od godz. 13.00. Zakończenie rajdu nastąpi około godz. 19.00. Trasa rajdu będzie wiodła w większości drogami leśnymi i mało uczęszczanymi odcinkami dróg publicznych.

Przewidujemy dwie trasy : lekką i zaawansowaną Smochowice ul. Leśnowolska – Strzeszynek – Pawłowice – Kiekrz. Rajd prowadzić będą Przodownicy Turystyki Rowerowej z Klubu Turystyki Rowerowej "Sigma” w Poznaniu. Wydarzenie rowerowe jest pierwszą częścią dwudniowej imprezy na którą składa się pokaz woltyżerki, występy artystyczne, gry i zabawy oraz wiele innych atrakcji. Wstęp wolny. Szczegóły i regulamin na stronie www.zachodni.org oraz poniżej.

Zgłoszenia wraz z podaniem ilości osób można składać telefonicznie pod numerem 783 384 272.

Regulamin IV Rajdu Rowerowego "Dbamy o Nasze Osiedla"

Impreza częściowo finansowana jest ze środków Miasta Poznania.

PLAKAT INFORMACYJNY             PROGRAM FESTYNU

 

Centrum Inicjatyw Senioralnych w partnerstwie z poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku, już po raz piąty organizuje w październiku 2015 imprezę „Senioralni. Poznań”. Założeniem tego wydarzenia jest pokazanie oferty aktywizującej dla seniorów, ale też zwrócenie uwagi na fakt, jak liczną grupę stanowią poznańscy seniorzy i jak różnorodne mają zainteresowania.

Inaugurację „Senioralnych” zaplanowano na 26 września 2015 r. o godz. 11.00 na Placu Wolności.

Wydarzenie Senioralni.Poznań 2015 zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Jacka Jaśkowiaka.

W tym roku organizujemy nasze wydarzenie po raz piąty, w związku z tym zdecydowaliśmy się odświeżyć nieco formułę i przenieść uroczystą inaugurację na Plac Wolności. Po części oficjalnej, podczas której Prezydent Jacek Jaśkowiak wręczy seniorom klucze do Bram Miasta oraz po wręczeniu certyfikatów „Miejsce Przyjazne Seniorom”będzie można wziąć udział w koncercie duetu operetkowego „Operetka na jesień”. Tuż po koncercie zainicjowana zostanie zabawa taneczna „Retro Dancing na placu Wolności” (przeboje lat 60-, 70-, 80-tych zaprezentuje DJ Aciu). Dzięki wsparciu i współpracy m. in. artystów z Teatru Muzycznego organizatorzy pragną stworzyć miejsce dla międzypokoleniowej rozrywki i zabawy przy muzyce.