40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Dyżury radnych osiedlowych od 27 października 2021 roku wracają do pierwotnej formuły. Więcej tutaj.

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku (wtorek) planowana jest XXI sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w pomieszczeniach Rady Osiedla mieszczących się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Rozpoczęcie sesji o godzinie 18:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w siedzibie Rady Osiedla.

Uwaga ! Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu 25 w porządku obrad.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad
 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.
 3. Informacje oraz złożenie sprawozdań Komisji działających przy Radzie Osiedla
 4. Informacje Zespołu Redakcyjnego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice".
 5. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w Uchwale XVII/82/VII/2016 R.O. K-S z dnia 12 stycznia 2016 r. w oparciu o § 34 ust. 1 Statutu Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/90/VII/2016 w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Chodzieskiej.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/91/VII/2016 w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Sianowskiej.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/92/VII/2016 w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/93/VII/2016 w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/94/VII/2016 w sprawie objęcia przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta patronatem uroczystych obchodów z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Rady Osiedla.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/95/VII/2016 w sprawie zaopiniowania dokumentacji technicznej dla „przebudowy drogi wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Gorajskiej – Prusimskiej do ul. Dąbrowskiego”.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/96/VII/2016 w sprawie nasadzeń kompensacyjnych na terenie osiedla.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/97/VII/2016 w sprawie listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/98/VII/2016 w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/99/VII/2016 w sprawie przywrócenia cieku „Krzyżanka” do "Zachodniego Klina Zieleni”.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Chodzieskiej.
 17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Sianowskiej.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
 20. Projekt uchwały w sprawie objęcia przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta patronatem uroczystych obchodów z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Rady Osiedla.
 21. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji technicznej dla „przebudowy drogi wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Gorajskiej – Prusimskiej do ul. Dąbrowskiego”.
 22. Projekt uchwały w sprawie nasadzeń kompensacyjnych na terenie osiedla.
 23. Projekt uchwały w sprawie listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016.
 24. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
 25. Projekt uchwały w sprawie przywrócenia cieku „Krzyżanka” do "Zachodniego Klina Zieleni”.
 26. Projekt uchwały w sprawie podziału i sprzedaży działki 27/139 obręb Krzyżowniki ark. 26, o pow. 2274 m2 przy ulicy Meliorantów w Poznaniu
 27. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków naliczonych dla Osiedla na podstawie Zarządzenia Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.01.2016 roku, w ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg
 28. Wolne głosy i wnioski.
 29. Zakończenie sesji.