40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Zmiana numeru kontaktowego do Rady Osiedla w trakcie dyzurów radnych osiedlowych.
Więcej tutaj.

Informujemy, że w dniu 10 maja 2016 roku (wtorek) planowana jest XXII sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w pomieszczeniach Rady Osiedla mieszczących się w Filii Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej).

Rozpoczęcie sesji o godzinie 18:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w siedzibie Rady Osiedla (z wyjątkiem dni świątecznych).

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad
  2. Oświadczenia
  3. Informacje oraz złożenie sprawozdań Komisji działających przy Radzie Osiedla
  4. Informacje Zespołu Redakcyjnego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice".
  5. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w Uchwale XVII/82/VII/2016 R.O. K-S z dnia 12 stycznia 2016 r. w oparciu o § 34 ust. 1 Statutu Osiedla.
  6. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków naliczonych dla Osiedla na podstawie Zarządzenia Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.01.2016 roku, w ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg.
  7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dzierżawy przez Zakład Lasów Poznańskich terenu bazy z przeznaczeniem na realizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie sesji.