40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

UWAGA ! Zmiana numeru kontaktowego do Rady Osiedla w trakcie dyzurów radnych osiedlowych.
Więcej tutaj.

Aerofestival 2015 to międzynarodowe pokazy lotnicze w zupełnie nowej odsłonie. Nie jest to impreza tylko dla fanów lotnictwa. Kierujemy ją do każdego, kto chciałby z bliska przyjrzeć się samolotom i na żywo obejrzeć akrobacje najlepszych pilotów na świecie, a także wziąć udział w koncerctach.

Aerofestival jest połączeniem dwudniowych pokazów lotniczych z udziałem polskich i zagranicznych pilotów oraz grup akrobacyjnych, wystawy lotniczej i koncertów. Wszystko to odbędzie się na terenie lotniska na poznańskiej Ławicy.

 

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram:
 

 

 

 

 

Już po raz III, 13 czerwca 2015r odbędzie się Smochowicki Bieg Po Zdrowie.  Organizatorami są Zespół Szkół nr 1, UKS Smoki i Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, Rada Rodziców ZS nr 1.

W poprzednich latach impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno wśród uczestników, jak i mieszkańców osiedla. Ideą biegu jest promowanie zdrowego stylu życia i zachęcenie mieszkańców Smochowic oraz całego Poznania do czynnego uprawiania sportu, a także integrację lokalnej społeczności.  Celem jest, by Smochowicki

Bieg Po Zdrowie  w kolejnych latach był wydarzeniem cyklicznym i na stałe zagościł w kalendarzu ważnych wydarzeń osiedla, będąc jednocześnie znakiem rozpoznawczym Smochowic, elementem promującym dzielnicę.

Impreza ma charakter rodzinny. W czasie, której odbywają się występ artystyczne uczniów, pokazy tańca, konkursy dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa, dmuchany zamek, malowanie twarzy, warsztaty robienia biżuterii  z wolontariuszką z Madagaskaru, punkt masażu.  W tym dniu będzie też  Drużyna Szpiku oraz odbędzie się stacjonarna zbiórka krwi. Do tej pory w Biegu Po Zdrowie brało udział  około 700 biegaczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze osiedle Krzyżowniki-Smochowice przystępuje do programu „Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec”. Program ,,Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec" ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa Poznania. Jest realizowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, radami osiedli oraz innymi jednostkami wg potrzeb.

Priorytety programu:

  • tworzenie map zagrożeń;
  • obniżenie stopnia przestępczości;
  • ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość dla mieszkańców w życiu codziennym;
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy między społecznością lokalną a jednostkami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa;
  • wspólne wytypowanie i zrealizowanie zadań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

Raz w miesiącu przedstawiciele Rad Osiedli, w tym naszej, Komendant Komisariatu Policji, Kierownicy Referatu Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa spotykają się w Komisariacie Policji i uzgadniają jedno lub kilka priorytetowych przedsięwzięć do realizacji w danym miesiącu.

 Mieszkańcy i Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice włączyli się do tegorocznej akcji proekologicznej Wiosenne Porządki pod hasłem "Czysty i Zielony Poznań-Miastem Miłych Doznan". Akcja sprzątania odbyła się 9 maja 2015r. i objęła sprzątanie pobocza ulic: Czarnkowskiej, Chodzieskiej, Człuchowskiej, Gorajskiej, Wejherowskiej, Polanowskiej, Beskidzkiej i Słupskiej.

W tym dniu została też posprzątana siedziba Rady Osiedla na Muszkowskiej, w ten sposób radni włączyli się  do tej akcji. Pragniemy podziękować mieszkańcom osiedla za udział że poświęcili swój wolny czas, przede wszystkim pani Longinie Serafin za zorganizowanie akcji w południowej części naszego osiedla, księdzu proboszczowi Mariuszowi Mazurowi za umieszczenie informacji w ogłoszeniach parafialnych, pomagał nam też pan Maciej Wudarski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Ze smutkiem informujemy, że w czwartek 7 maja zmarł Alojzy Szelejewski – wieloletni działacz osiedlowy, współinicjator utworzenia osiedla Krzyżowniki - Smochowice, członek wszystkich kadencji Rady Osiedla oraz przewodniczący ostatniej.

Działalność społeczną prowadził od 30 lat. Zaangażowany w pracę wielu komitetów osiedlowych i stowarzyszeń społecznych działających na terenie naszego osiedla wniósł doniosły wkład w budowę i rozwój jego infrastruktury oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

W 2011 Alojzy Szelejewski w uznaniu za zasługi wniesione dla dobra mieszkańców Poznania i osiedla Krzyżowniki-Smochowice  otrzymał "Złotą Różę".

Alojzy Szelejewski (Fot. Tomasz Kaminski / Agencja Gazeta)

 

 

 

 

Przed nami kolejna akcja Wiosennych Porządków 2015. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Czysty i zielony Poznań - miastem miłych doznań". W sobotę 9 maja 2015 r. to ważne wydarzenie stanie się również udziałem  naszego osiedla.

Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice apeluje do mieszkańców o włączenie się  do tego ważnego przedsięwzięcia. Każdy mieszkaniec może wnieść swój wkład poprzez podanie miejsc wymagających posprzątania a przede wszystkim wskazanie tzw.dzikich wysypisk śmieci. Wskazane przez mieszkańców miejsca zostaną zgłoszone do  Wydziału Gospodarki Komunalnej-Oddział Koordynacji Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście. 

Od środy w czasie dyżuru w godzinach 18-19 będą również wydawane worki na śmiecie i rękawice. Wspierać nas będą Zarząd Dróg Miejskich, Leśnictwo Strzeszynek i Wydział Gospodarki Komunalnej. Koordynatorem akcji z ramienia  Rady Osiedla będzie Witold Puchalski tel.696 427 436, do którego należy kierować wszystkie zgłoszenia oraz pytania.

Worki i rękawice będą wydawane w sobotę od godziny 9.00 w siedzibie rady osiedla. Mieszkańcy południowej części osiedla spotykają się od godziny 9.00 przy hotelu Ramka. Worki ze śmieciami będą odbierane przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic w następujących wyznaczonych punktach:

  • ul. Wejherowska działka za Hotelem Ramka,
  • parking przy ulicy Braniewskiej,
  • róg ulic Chodzieska/Człuchowska oraz przy Siedzibie Rady Osiedla.
  • INNE MIEJSCA SKŁADOWANIA WORKÓW proszę zgłaszać pod numer 696 427 436.